Velkommen til JCI Oslo – en frivillig lokalforening i JCI Norway som er del av Junior Chamber International (JCI). JCI tilbyr utviklingsmuligheter som styrker unge menneskers evner til å skape positiv endring i samfunnet. Les mer om våre aktiviteter i halvårsplanen for høsten 2017.

I JCI Oslo tilbyr vi medlemmene våre kurs i grunnferdigheter som unge mennesker trenger i arbeidslivet.  Vi arrangerer bedriftsbesøk og vi er opptatt av å fremmer våre medlemmers praktiske erfaring gjennom prosjektarbeid. Medlemmene våre lærer og utvikler seg i en trygg arena der vi gir konstruktive tilbakemeldinger for å bli bedre.

Det som gjør våre kurs og møter i JCI Oslo unike, er at vi svært tidlig har et fokus på praktisk trening. Ved å ta i bruk det man lærer tidlig, vil man i mye større grad dra nytte av det, og utvikle seg vesentlig fortere. Vi arrangerer kurs i blant annet styrekompetanse, møteledelse, salgskurs, debatt- og talekurs, samt at vi kjører lokale prosjekter.

Velkommen til et møte!

For oppdatert informasjon og invitasjoner til månedsmøter og kurs, se vår kalender eller besøk Facebook siden vår.