Utviklingsområder JCIJCI tilby deg personlig utvikling i fire forskjellige utviklingsområder: individ, business, samfunn og internasjonalt. Områdene er basert på JCI sin ideologi, og medlemmene har mulighet til å velge seg ett eller flere områder de vil utvikle seg i.

Bakgrunn for dagens utviklingsområder

JCI delte i 1974 opp aktivitetene som tilbys i organisasjonen i tre aktivitetsområder; interne (foreningsledelse), eksterne (samfunn) og individuell. Dette ble senere endret til utviklingsområder, og Internasjonalt og Business kom til mens foreningsledelse ble fjernet. Hvert mulighetsområde ble forankret i ideologien og er satt i anførselstegn.

Individ

”Earth’s great treasure lies in human personality”

To provide the opportunity for the individual Member to realize his or her personal potential through training programs and activities.

Business

“That economic justice can best be won by free men through free enterprise”

To provide the opportunity for the individual Member to contribute to the development and enhancement of the economic infrastructure, prosperity and well being in all nations.

Samfunn

“Service to humanity is the best work of life”

To develop the sensitivity of the individual member to societal problems, and knowledge of community dynamics in solving these problems, through actual experience.

Internasjonalt

“That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations”

To provide the opportunity for the individual Member to contribute to the development of goodwill, understanding and cooperation among peoples.