Det finnes knapt grenser for hvilke drømmer og mål du kan nå, så lenge dette er hva du virkelig vil koste hva det koste vil. Mange av våre medlemmer anser medlemskapet som noe langt mer enn ”bare” en fritidssyssel. Her får vi en balanse mellom utfordringer, frihet, innsats og glede. Hvert medlem er unikt. De personlige egenskapene, kompetansen og entusiasmen hver enkelt representerer, er i sum det produkt foreningen leverer.

Det har alltid vært en del av kulturen i JCI Oslo å delta aktivt i det nasjonale arbeidet i JCI Norway, både ved å stille opp på nasjonale arrangement, nasjonale prosjekter, nasjonale konkurranser og ikke minst stille med personer til nasjonale styreverv og andre nasjonale posisjoner. Noe av årsaken til dette ligger nok i at JCI Oslo historisk sett har vært den ledende foreningen i JCI Norway. En forening som alltid stiller opp!

Interessen for det internasjonale samarbeidet har også vært en stor og unik del av JCI Oslo. Foreningen var i over ti år en aktiv og engasjert del av det store Europeiske samarbeidet mellom hovedsteder, bedre kjent som ECM – European Capital Meeting.

JCI Oslo har alltid fremstått som en aktiv, positiv, engasjert gjeng medlemmer med felles tro på ideologien til Junior Chamber International. Frem til slutten av 1990-tallet var Oslo sterk i troen på å drive foreningens medlemsmøter etter Robert’s Rules of Order – og alle møter startet med lesing av the JCI Creed. JCI Oslo har alltid vært en stolt forening som har stått på egne ben i organisasjonen – dog har den nok til tider vær sett på som litt sær. Men særheten er også en del av den historiske kulturen til foreningen. En viktig del av kulturen i JCI Oslo er et felles sett med ”leveregler”, som vi kaller våre verdier i JCI Oslo. Verdiene skal gjennomsyre hva vi driver med, og hvordan vi fremstår.

Dresskoder

Foreningens kultur – og hvordan foreningen blir oppfattet, avhenger en hel del av hvordan medlemmene kler seg. Dette er normen i JCI Oslo:

  • Plenumsmøte, styremøter, komitémøter – og andre formelle møter:  – Business.

Utfordringen blir å definere denne koden, ettersom det har vært store endringer i næringslivet de siste årene. Slips er ikke nødvendig, men kle deg skikkelig – slik du vil gjøre hvis du er en leder/mellomleder i en middels stor bedrift i Oslo. Normen er at lederen alltid skal være på linje eller hakket bedre kledd enn de andre deltakerne.

  • Generalforsamlinger i lokalt og nasjonalt: Business kledd m/slips og jakke
  • Bankett/generalforsamlingsfest/årsfest: Smoking/mørk dress

Kort applaus

NasjonalPresident i 1992, Erik Rostoft, innførte en ny form for applaus, som er blitt en stor del av kulturen i JCI: “kort applaus” – “ett unisont klapp.”