JCI har sin ideologi nedfelt i ideologien, The JCI Creed. Denne er akseptert som organisasjonens overordnede ideologi – og brukes på møter, kongresser og generalforsamlinger i JCI. Alle lokale og nasjonale foreninger skal legge verdiene som fremkommer i JCI Creed til grunn for sitt arbeide.

We believe:

 • That faith in God gives meaning and purpose to human life;
 • That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;
 • That economic justice can best be won by free men through free enterprise;
 • That government should be of laws rather than of men;
 • That earth’s great treasure lies in human personality;
 • And that service to humanity is the best work of life.

Verdier i JCI Oslo

 • Åpenhet og respekt for individet
 • Stimulere lederskap og personlig utvikling
 • Fremtidsrettet og samfunnsorientert
 • Positivitet og frivillig engasjement
 • Gøy gjennom faglig og sosial kombinasjon
 • Internasjonalt og fargerikt

Disse seks verdiene bygger igjen på de fem grunnverdiene i JCI, som er nedfelt i the JCI Creed:

Faith and immaterialism (linje en og to i JCI Creed):

We believe that there is more to life than the acquisition of material goods. There should be a clear perception of the importance of compassion and altruism to ennoble our existence.

Brotherhood (linje tre i JCI Creed):

We are all brothers, regardless of borders, religion, nationality, race or sex.

Economic justice (linje fire i JCI Creed):

Only if individuals are free within a system of free enterprise can we achieve economic justice.

Human personality (linje fem i JCI Creed):

Each individual is special and unique. We must give opportunities to every individual to develop his or her distinctive qualities and potential.

Service (linje seks i JCI Creed):

Each individual has a responsibility toward humanity and must strive to help others develop themselves for the betterment of the community.