JCI Oslo følger identitetsbeskrivelsen vedtatt for JCI Norway 26.10.1997

Navn

Organisasjonens navn skal være JCI, men forkortelsen ”JCI” uttalt på enten norsk eller engelsk kan også brukes.

Valgt posisjon

JCI skal være en internasjonal ledertreningsorganisasjon for unge mennesker.

Forbrukerfordel

Medlemmer skal gis tilbud om teoretisk kompetanseutvikling og praktisk ledertrening gjennom aktiv deltagelse og engasjement.

Karakteristikker

JCI skal være en forening preget av aktivitet på høyt kvalitetsmessig nivå, og mennesker som bevisst jobber/trener for å utvikle sine lederferdigheter gjennom prosjekter, kurs etc. Foreningen skal være næringslivsorientert og fremtidsrettet.

Målgruppe for rekruttering

Unge mennesker som har en indre ”driv” og bevisst ønske om å utvikle sine egne ferdigheter til fordel for seg selv, sitt arbeide og det samfunn de er en del av. Hovedmålgruppen er mennesker i alderen 25-30 år som kan ”stå inne for” foreningens ideologi og holdninger.

Konkurransesituasjon

JCI skal oppfattes å være unik, og har således ingen direkte konkurrenter i markedet. Imidlertid konkurrerer vi om mulige medlemmers fritid og konkurrerer dermed med familie, jobb og medlemskap i andre organisasjoner.

Ønsket image (”Pakning”)

JCI skal oppfattes å være unik, profesjonell, i forkant når et gjelder lederutvikling, positivt søkende og lett å komme i kontakt med. Det er medlemmenes holdninger og oppfatninger om sitt medlemskap som danner basis for foreningens ”image”. Medlemmene skal kunne være stolte av egen forening og sitt medlemskap. Medlemmene skal oppfattes å være positive, åpne, tilgjengelige, nysgjerrige og målrettet.

Promotionpolitikk

JCI skal synliggjøre seg gjennom de prosjekter og aktiviteter som blir gjennomført.

”APS” – Budskap (A: Advertising, P: Positioning, S: Statement)

”JCI – ledertrening for fremtiden!”