JCI HQJunior Chamber som idé ble etablert i 1915 i USA, og den internasjonale organisasjonen
Junior Chamber International – JCI ble stiftet 11. desember 1944 på et internasjonalt møte i Mexico.

Les JCI og JCI Oslo sin historie i Norge her: 1934-79 – 1980-89 – 1990-99 – 2000-2010

 

Les også:
Ledere av JCI Oslo fra 1956 og frem til i dag
Tillitsvalgte fra JCI Oslo i JCI Norway
Tillitsvalgte i JCI Oslo i JCI International
Exhausted Rooster utnevnt i JCI Oslo
JCI Senatorer fra JCI Oslo
Awardhistorikken til JCI Oslo
Utdelte vedtektsfestede awarder samt andre awarder utdelt på julebordsfesten


 

Hva skjedde i 1934-1979?

Tilbake

I 1934 opprettet Oslo Handelsstands Forening en undergruppe for medlemmer under 35 år, som het ”Yngre avdeling”. Denne foreningen skulle komme til å bety svært mye for etableringen av JCI i Norge.

I 1949 kom den første henvendelsen fra JCI. Kontakten ble avvist med den begrunnelse at ”Yngre avdeling” aldri hadde hørt om JCI.

I 1954 tok JCI igjen kontakt med Oslo Handelsstands Forenings yngre avdeling (YA), og denne gangen gikk det bedre. På et styremøte i YA 30. august 1954 ble det vedtatt at det skulle søkes flere opplysninger fra JCI. Svaret fra JCI hadde ifølge en styreprotokoll 15. september 1954 kommet – og vakte tydelig interesse. Dessverre var medlemsoppslutningen YA dårlig, og man vurderte andre samarbeidspartnere. Det skjedde lite frem til juni 1955, da ble aldersgrensen i YA hevet til 40 år for å lette en inntreden i JCI. I løpet av 1955 hadde en gruppe YA-medlemmer møte med representanter fra JCI.

Den 11. september 1956 omgjøres Oslo Handelsstands Forenings Yngre avdeling til JCI of commerce – den første JCI forening i Norge ser dagens lys, med ca 400 medlemmer.  På verdenskongressen i 1956 blir JCI Norway – dvs. JCI Oslo – tatt opp på ”provisional basis” i JCI.

Det var langt fra alle i YA som likte denne utviklingen, og medlemstallet raste ned til 20 medlemmer. Positivt var det dog at JCI – tanken hadde stor velvilje i styret i Oslo Handelsstands Forening, og JCI Oslo fikk både en viss økonomisk støtte og gratis møtelokaler. Fra 1957 var det fast og pliktig møte på mandager hver 14. dag.

I 1960 kom det til en endelig avklaring mellom JCI og OHF; Avtalen med OHF innebar at JCI skulle regne med et direkte tilskudd som tilsvarte kontingenten fra enkeltmedlemmene til OHF, foruten direkte støtte og hjelp til reisestipender for tillitsmennene. Samtidig ble det klart at JCI Oslo skulle for fremtiden regnes som en underavdeling av Oslo Handelsstands Forening.

JCI Oslo var arrangør for Nasjonalkongressen i 1962, 1967 og 1975.

Når JCI Oslo var arrangør av Nasjonalkongress i Oslo i 1975 var det 630 deltakere.

Kongressen ble holdt på Hotell Scandinavia, og ble åpnet av H.K.H. Kronprins Harald.

Twinning eller internasjonalt samabeid gav i 1979 en twinningavtale mellom JCI Frediksund (Danmark) og JCI Oslo. Denne bestod i aktivitet til langt ut i 1990-årene.

Hva skjedde i 1980-1989?

Tilbake

Blomsteraksjonen var et viktig økonomiprosjekt for JCI Oslo i mange år. Blomster ble plantet og hengt opp i Karl Johansgt fra Egertorget og ned til Østbanestasjonen. På høsten ble pottene tatt ned av medlemmene. I 1983 var igjen JCI Oslo arrangør for Nasjonal Kongress. Kongressen ble holdt på SAS Scandinavia hotell.

Twinning var et sentralt element i foreningen. Foruten twiningavtalen med Fredriksund kom det i stand twinning med en forening i Sverige og en i Finland. En stor delegasjon fra JCI Oslo reiste på de årlige twinning-møtene.

JCI Oslo hadde i mange år stand på Hjem og hobby messen. Dette var foreningens viktigste kilde for rekruttering av nye medlemmer.

Hva skjedde i 1990-1999?

Tilbake

Blomsteraksjonen gav foreningen et overskudd på 15.000 – 20.000 kroner hvert år det ble gjennomført frem til 1994 tallet, når samarbeidspartner i OHF ikke lenger ønsket det.

Stand på Hjem og hobby messen gav medlemstilskudd frem til midten av 1990-tallet, da OHF sluttet å gi JCI Oslo gratis standplass på messen.

I 1992 dukket et nytt samfunnsprosjekt opp, som ble gjennomført frem til og med 1996, Glade Oslo. Dette var et samarbeidsprosjekt med strøkforeningen Indre sentrum. Hensikten var å få publikum til sentrum gjennom å skape aktivitet, liv og moro for voksne og barn. IL Tempo Gigante ble brukt ved flere anledninger.

I 1993 var det et twinningmøte (”Twiking-møte” ) mellom twinningforeningene JCI Oslo, JCI Espoo, JCI Fredriksund, JCI Linkøping og JCI Aalborg. Møtet ble holdt i Oslo, med JCI Oslo som arrangør.

Siste kontakt i twinningen med JCI Fredriksund var i 1997, når ”Cannonball løpet” til JCI Fredriksund – Oslo, som et av sine stoppesteder.

I 1996 var JCI Oslo arrangør av Nasjonal Kongress. Dette var et prosjekt tildelt av JCINs styre, da ingen foreninger ønsket det, og JCI Oslo var landets største forening. Kongressen ble vellykket gjennomført på Sundvolden Hotell, med 178 deltakere. Foreningen fikk flere nasjonale og internasjonale awarder dette året.

Det ble på Europakonferansen i 1997 undertegnet en ny twinningavtale mellom JCI Oslo og JCI Helsingborg. Grunnlaget for twinningavtalen mellom JCI Helsingborg og JCI Oslo ble lagt høsten 1996. Twinningavtalen fungerte godt frem til 1999, men deretter har det ikke vært aktivitet i samarbeidet.

Det ble på slutten av 1990-tallet opprettet et uformelt samarbeid mellom JCI Oslo og JCI Stockholm, delvis basert på at begge var med i ECM-samarbeidet. Dette fungerer fortsatt i 2003. JCI Oslo har endelig lært at et twinningarbeid må utvikles over tid, og ikke knyttes til samarbeidet mellom to engasjerte medlemmer i to ulike foreninger.

JCI Oslo har siden 1992 fast deltatt på møter i European Capital Meeting, og i 1998 var det JCI Oslo sin tur til å være arrangør. Tema var Capital cities – energy and the enviroment. Prosjektet ble meget vellykket, og engasjerte nær alle medlemmene i foreningen.

Det var årsfest hvert år i november/desember for medlemmene. Formålet var både å hylle sitt avtroppende styre, og for å hylle seg selv – som et medlem av JCI Oslo. Awarder ble utdelt, og foreningsåret formelt avsluttet.

Hva skjedde i 2000-2010?

Tilbake

Starten av 2000 har vært preget av uroligheter og nedgang i medlemstallet. Samtidig hadde forening en rekke personer engasjert i tillitsverv i verdensstyret, nasjonalstyret og som internasjonale instruktører. I 2001 fikk JCI Norway sin første International Training Fellow –ITF – og det var Marianne Nordli fra JCI Oslo. Marianne Nordli ble i 2003 det første medlemmet i Norge siden 1956 som innehadde fire internasjonale tillitsverv tillagt verdensstyret.

JCI Oslo søkte i 2000 om å få arrangere Nasjonalkongressen i 2002, og det var planer om å søke om Europakonferansen. Men ildsjelene for dette trakk seg ut av foreningen i 2001, etter at JCI Oslo hadde fått tildelt Nasjonalkongressen for 2002.

Leder for 2002 tok tak i prosjektet Nasjonalkongress 2002, og sørget i samarbeid med prosjektleder for at kongressen ble vellykket både økonomisk og arrangementteknisk.

Mentorprogrammet ble igangkjørt – først som et samarbeid mellom JCI Grenland og JCI Oslo, og deretter som et rent JCI Oslo-prosjekt (prosjektleder meldte overgang til JCI Oslo). Prosjektet var foreningens største samfunnsprosjekt på mange år, og gir ungdom viktige kunnskaper.

I november 2003 gjennomførte foreningen for første gang en aktiv rekrutteringskampanje, gjennom at tidligere medlemmer og senatorer ble ringt opp. Dette var et nasjonalt prosjekt i samarbeid med Euro Business School. Bente C. Ranhoff, Stian Sand og Steinar A. Engebretsen deltok fra JCI Oslo.

Perioden har vært preget av et stort engasjement både lokalt, nasjonalt, internasjonalt og eksternt. Medlemstallet har i snitt ligget rundt 30 hele perioden sett under ett.

I 2004 endret Junior Chamber Oslo navn til JCI Oslo (Junior Chamber International) som en følge av internasjonale retningslinjer for markedsføring. En viktig kanal for markedsføring er en god webside. I starten av 2005 fikk en ny og meget profesjonell webside til en lav pris. Vår nye webadresse er nå www.jcioslo.no

I perioden har vi hatt to flaggskipprosjekter som har vært viktige for JCI Oslo. Prosjektene Mentorprogrammet og Handelspub har gitt oss mye læring, pressedekning og et bedre samarbeid med OHF. Begge prosjektene har blitt kopiert av andre foreninger i Norge.

Mentorprogrammet har blitt gjennomført sammenhengende hvert år siden 2000. Medlemmer i JCI Oslo får gjennom Mentorprogrammet muligheten til å være mentor for en adept fra en videregående skole. Mentoren skal komme med tips om hvordan ”bedriften” til adepten kan gjøres enda bedre. I tillegg til å være mentorer har også medlemmer av JCI vært kursinstruktører både for mentorer og for adeptene.

Vårt andre store prosjekt har vært Handelspub, som vi har gjennomført i samarbeid med OHF.

Handelspub skal være en møteplass og et sosialt forum hvor mennesker kan utveksle ideer og lærdom innen ulike typer bransjer. Målet er å etablere et fast møtested hvor vi gjennomfører ulike arrangementer. For JCI Oslo er Handelspub en unik mulighet til å trene på prosjektgjennomføring, samt skaffe oss et solid nettverk.  Perioden har også vært preget av en enorm utvikling når det gjelder kurs og instruktørvirksomhet. Medlemmer i JCI Oslo har holdt kurs både lokalt, nasjonalt, internasjonalt og eksternt. De fleste medlemmene i foreningen har gjennomført Prime. JCI Oslo har vært en mønsterforening med tanke på instruktørvirksomhet.

Ledere av JCI Oslo fra 1956 og frem til i dag

Tilbake
År Navn År Navn
1956 Arne Slattum 1988 Børre Ausnes
1957 Ivar Bolin 1989 Ingunn M. Ruud
1958 P.W. Gundersen 1990 Torild Wraalsen
1959 Arne Slattum/Ragnar Bergaust 1991 Tom Albrigtsen
1960 P.W Gundersen 1992 Amund Tangen
1961 Peter Collett 1993 Torill Schøyen
1962 Tor Kjørrefjord 1994 Hilde Jappe Skjærmoen
1963 Per Randby 1995 Kjetil M. Haugen
1964 Ingvald Liland 1996 Marianne Nordli
1965 Erling Th. von Düring 1997 Gunnar Tinjar
1966 Johan Storm 1998 Steinar A. Engebretsen
1967 Einar Fr. “Tinius” Nagell-Erichsen 1999 Sigurd Renander
1968 Paul H. Jensen 2000 Tonje C. Gulbrandsen
1969 – 70 Torgrim Rolfsen 2001 Geir Atle Carlsen
1970 – 71 Sigmund O.Norlund 2002 Gunnar Tinjar
1971 – 72 Torgeir Mjør Grimsrud 2003 Bente C. Ranhoff
1972 Tore-Jack Andresen 2004 Stian Sand
1973 – 74 Tom Winger 2005 Jens-Otto Løkkevik
1974 – 75 Stig Rolfsen 2006 Hans Fredrik S.B. Rønning
1975 – 76 Petter Harsem 2007 Ragnhild Dalseng Haugen
1976 – 77 Bjørn H. Oterholt 2008 Farooq Baig
1977 – 78 Tor Kirkenær 2009 Camilla Glæstad
1978 – 79 Trond Chr. Setsaas 2010 Helge Sverre Risan
1979 – 80 Bjørn T. Andersen 2011 Andreas Hage
1980 – 81 Ole O. Anderson 2012 Rumana Hayat
1981 – 82 Gunnar Husebø 2013 Karen Astrid Smith Sand
1983 Arne Strandberg 2014 Benedicte Nylund
1984 Hans Chr. Malme/Gunvor Fjeld Nielsen 2015 Benedicte Nylund
1985 Knut Erik Irgens 2016
1986 Anne Cathrine Irgens 2017
1987 Elisabeth Bang 2018

 

Tillitsvalgte fra JCI Oslo i JCI Norway

Tilbake
1992 Torild Wraalsen EVP-Samfunn i nasjonalt styre
1989-93 Bjørn Harald Oterholt Generalsekretær i JCIN
1993 Torild Wraalsen President i nasjonalt styre
1994 Torild Wraalsen Immidiate Past President i nasjonalt styre
1994 Ingunn M. Ruud EVP-Program i nasjonalt styre
1995 Hilde J. Skjærmoen EVP-Utvikling i nasjonalt styre
1996 Ingunn M. Ruud President i nasjonalt styre
1997 Ingunn M. Ruud Immidiate Past President i nasjonalt styre
1997 Marianne Nordli EVP-Utvikling for JCI Norway
1998 Marianne Nordli President for JCI Norway
1999 Marianne Nordli Immidiate Past President / GLC for JCI Norway
1999 Gunnar Tinjar EVP-Utvikling i nasjonalt styre
1999 Steinar A. Engebretsen EVP-Organisasjon i nasjonalt styre
2000 Sigurd Renander EVP-Utvikling i nasjonalt styre
2000 Steinar A. Engebretsen EVP- Program i nasjonalt styre
2000-02 Steinar A. Engebretsen Leder for JCI Norway Training Institute
2003 Steinar A. Engebretsen Leder for JCI Norway Training Institute
2003-05 Geir Atle Carlsen Revisor for JCI Norway
2000-07 Bernt S. Hegsvold Ansvarlig for effektsalg i JCI Norway
1999-05 Steinar A. Engebretsen Regnskapsfører for JCI Norway
2005 Henning Ustgård Prosjektleder TOYP
2006 Thor Erik Gulliksen Leder JCI TI
2007 Jens Otto Løkkevik EVP Drift for JCI Norway
2008 Ragnhild Dalseng Haugen EVP Admin for JCI Norway
2009 Andreas Hage Påtroppende President JCI Norway
2009 Farooq Baig Leder Training Institute JCI Norway
2010 Farooq Baig Leder Training Institute JCI Norway
2010 Hanne Sofie Løkkevik EVP Drift for JCI Norway
2011 Camilla Glæstad Kleva EVP Drift for JCI Norway

 

Tillitsvalgte i JCI Oslo i JCI International

Tilbake
1964 Tor Kjørrefjord JCI – Vice President (Europa)
1975 Per Weiseth JCI`s representant til WHO (World Health Organisation)
1982-85 Bjørn H. Oterholt Ansatt på JCI Headquarter
1989 Karin Kirkenær Area D Training Coordinator
1994 Torild Wraalsen JCI -Vice President (Europa)
1999 Marianne Nordli JCI – Vice President ( Karibia og USA)
2000 Marianne Nordli Area D Training Coordinator
2002 Marianne Nordli Chairman for JCI Training Institute
2003 Marianne Nordli Chairperson for JCI Training Institute

 

Exhausted Rooster utnevnt i JCI Oslo

Tilbake

Utdeles til medlemmer som har utført en meget god jobb for foreningen i flere år, har vært medlem i minimum fem år (endret fra tre år omkring 1998) og er en meget god ambassadør for foreningen. Utmerkelsen deles ut av foreningens leder.

Pinen kan bæres på alle møter lokalt og nasjonalt i JCI Norway. I en del land utenfor Norge utdeles pinen kun til personer over 40 år.

Nr År Navn Nr År Navn

1

Hektoen, Hans Petter

34

Kirkenær, Karin E.

2

Flyen, Aamund

35

Fjeld-Nielsen, Gunnvor

3

Lande, Jon Ingolf

36

Bang, Elisabeth

4

Bordewick, Knut

37

Irgens, Anne Cathrine

5

Lie, Ola

38

Jensen, Knut Torgeir

6

Aslaksen, Knut

39

Munch, Wolfgang

7

Mjør Grimsrud, Torgeir

40

1990

Ingunn M. Ruud

8

Norenberg, John Tore

41

1991

Torild Wraalsen

9

Støren, Ragnar Castberg

42

1992

Amund Tangen

10

Krognes, Erik

43

1993

Hilde Jappe Skjærmoen

11

Worm-Muller, Jacob

44

1994

Bernt S. Hegsvold

12

Berge, Eivind

45

1994

Steinar A. Engebretsen

13

Hanisdahl, Cato

46

1995

Kjetil M. Haugen

14

Aase, Øystein

47

1995

Tor Skipperø

15

Lind, Aage R.

48

1995

Carsten A. Sæther

16

Kildal, Eirik

49

1996

Sigurd Renander

17

Olsen, Trond

50

1996

Marianne Nordli

18

Ambjørndalen, Olav

51

1998

Gunnar Tinjar

19

Rolfsen, Stig

52

1998

Tonje C. Gulbrandsen

20

Harsem, Petter

53

1999

Hege Therese Bakken

21

Ihlen, Rolf

54

2000

Geir Atle Carlsen

22

Irgens, Knut Erik

55

2003

Bente C. Ranhoff

23

Søreng, Jan

56

2004

Jens-Otto Løkkevik

24

Kirkenær, Tor

57

2004

Thor Erik Gulliksen

25

Soelberg, Arvid

58

2008

Ragnhild Dalseng Haugen

26

Rolfsen, Bjørn

59

2011

Trine Egenæss Stilling

27

Samuelsen, Sverre

 60

2011

Ola Laurits Hjørungnes

28

Husebø, Gunnar

29

Andersen, Bjørn-Terje

30

Ukjent

31

Conradi, Bjørn Gunnar

32

Strandberg, Arne

33

Koppang, Brit

JCI Senatorer fra JCI Oslo

Tilbake

Et livsvarig medlemskap som medfører tittelen JCI Senator, gis til nåværende eller tidligere individuelle medlemmer av lokalforeninger, i erkjennelse av særlig fremragende innsats for JCI, enten på det lokale, nasjonale eller internasjonale plan i minimum fem år (pluss noen andre kriterier).

Det finnes et særskilt skjema for å søke på et medlem til sentorskap. I tillegg må foreningen betale fastsatt administrasjonsgebyr til JCI Norway, og fast beløp i US doller til JCI Senate. (Senatorer som står i grått, er ikke lenger blant oss. Listen er ikke komplett over døde).

Nr Navn Nr Navn Nr Navn
2879 Slattum, Arne Johan 9920 Bugge Pettersen, Svein 26536 Conradi, Bjørn G
3791 Bergaust, Ragnar 9922 Lund, Hans 30912 Kirkenær, Tor
4030 Bakke, Ola K 11213 Holum, Kaare 33755 Andersen, Bjørn Terje
4031 Kjørrefjord, Tor 11880 Aasheim, Kjell-Steinar 35620 Andersen, Ole Øyvind
4409 Gundersen, P.W 11887 Rolfsen, Torgrim 37040 Husebø, Gunnar
4461 Jensen, Paul H 12447 Gundersen, Ørnulf 37848 Irgens, Knut Erik (86)
4597 Liland, Ingvald 13795 Klever, Thore Jan 42213 Fjeld-Nilsen, Gunvor (87)
5388 Kvaal, Knut Inge 14249 Øytvedt, Stein 45443 Kirkenær, Karin (89)
5478 Collett, Peter 14485 Lillesund,  Arvid G 51400 Wraalsen, Torild (93)
6408 Sætre, Toralf 15444 Roland, Kai 55027 Ruud, Ingunn M. (95)
6409 Schiøll, Odd 16379 Støtvig, Steinar 57822 Hilde Jappe Skjærmoen (97)
6410 L’Orange, Johan Gerard 17103 Storvestre, Lars P. 58952 Marianne Nordli (98)
7685 Ulvad, Odd 17904 Andresen, Tore-Jack 62435 Steinar Asland Engebretsen (01)
7686 Kaldager, Trygve 20165 Winger, Tom 62436 Gunnar Tinjar (01)
7687 Randby, Per L. 20166 Krognes, Erik 64230 Sigurd Renander (03)
8490 Jakhelln, Per A.H. 20855 Bolin, Ivar 65256 Geir Atle Carlsen (04)
8977 Storm, Johan 20746 Worm-Müller, Jacob 66917 Thor Erik Gulliksen (06)
8978 Düring, Erling Th. von 22709 Aalborg, Gunnar 69069 Tonje C. Gulbrandsen (09)
8979 Gann, Tore 22719 Dolven, Svein
8980 Nagell-Erichsen,Tinius 26534 Oterholt, Bjørn H 70958 Camilla Glæstad Kleva (11)
9919 Heidenreich, Ole N 26535 Harsem, Petter 70959 Farooq Baig

Alle senatorer i JCI Norway er tilsluttet JCI Norske Senat, som er en del av JCI Senate. JCI Norske Senat ledes av en President, som velges på senatets årsmøte. Der velges også en sekretær for senatet. Årsmøtet skjer lørdag formiddag på JCINs nasjonalkongress, og innledes med en tradisjonsrik senatorfrokost – biff og champagne. Senatorer har mulighet til å delta på alle aktiviteter i JCI lokalt, nasjonalt og internasjonalt så lenge de lever.

Awardhistorikken til JCI Oslo

Tilbake

Awardhistorikken for JCI Oslo før 1988 er dessverre ikke blitt tatt vare på.

Tegnforklaring: NK: JCI Norway Nasjonalkongress; EK: JCI Europakonferanse; VK: JCI Verdenskongress
År Award Tildelt
NK ‘88 Årets JC-prosjekt innen mulighetsomådet internasjonal kontakt «Toget til VK i Amsterdam»
Årets Senator Paal Aschjem
NK ‘89 Presidentens 100 % award JCI Oslo
NK ‘90 Årets lederutviklingsprogram Kursprogrammet 1990
C.O.M. Årets prosjekt innen området lokalforening Håndboka 1990
Årets Lokalforening JCI Oslo
Årets Jaycee Ingunn M. Ruud
Presidentens 100 % award JCI Oslo
LOM med størst medlemsvekst JCI Oslo
EK ‘91 The Outstanding Member of the Year Ingunn M. Ruud
NK ‘91 Årets Jaycee Torill Schøyen
Årets Kursholder Ingunn M. Ruud
NK ‘92 «Broderskålen» Twiking 1992
Den Gyldne Mikrofon Svein Erik Nymo
Førstegangsdeltakerkonkurransen Bente C. Ranhoff
NK ‘93 Den Gyldne Mikrofon Marianne Nordli
Vandrepokal: Flest medlemmer deltok på NK JCI Oslo
EK ‘94 Vinner til European Public Speaking Championship Marianne Nordli
NK ‘94 Presidentens 100 % award JCI Oslo
VK ‘94 2. plass i finalen tilWorld Public Speaking Competition Marianne Nordli
EK ‘95 The Outstanding Member of the Year Marianne Nordli
NK ‘95 Årets Leder Kjetil M. Haugen
Årets Kursholder Ingunn M. Ruud
Årets Lokalforening JCI Oslo
Årets PR prosjekt JCI-Oslo i media
Den Gyldne Trompet JCI-Oslo i media
Presidentens 100 % Award JCI Oslo
Årets prosjekt innen mulighetsområdet individ Tenk Positivt
Årets lederutviklingsprogram Kursplanen
Senator nr. 55027 Ingunn M. Ruud
VK ‘95 The Outstanding LOM President, Kategori A Kjetil M. Haugen
Certificate of Merit, The Outstanding Member of the World award Marianne Nordli
NK ‘96 Årets Leder Marianne Nordli
Årets PR prosjekt JCI Oslo i media
Presidentens 100 % Award JCI Oslo
Førstegangsdeltakerkonkurransen Henning Ustgård
Årets Business Management Prosjekt ECM-95
Vinner av det nasjonale bedriftsspillet 1996 JCI Oslo
Vandrepokal: prosentvis flest medlemmer på NK JCI Oslo
VK ‘96 Certificate of Merit, Outstanding LOM president of the World Award, Category A Marianne Nordli
NK ‘97 Årets JCI-prosjekt innen mulighetsområde individ Tale og debattforum
Årets Business Management Prosjekt Stand på EK ’97
Vandrepokal:%-vis flest medlemmer på NK JCI Oslo
Senator nr. 57822 Hilde J. Skjærmoen
EK ‘98 The Outstanding Member of the Year in Europe Gunnar Tinjar
NK ‘98 Årets Leder Steinar A. Engebretsen
Award for å fremme internasjonalisme mellom Jaycees Gunnar Tinjar
Årets JCI-prosjekt innen mulighetsområdet Individ Flying Start
Årets JCI-prosjekt innen internasjonal kontakt ECM’98
Senator nr. 58952 Marianne Nordli
EK ‘99 The Outstanding LOM of the Year in Europe JCI Oslo
Vinner av førstegangsdeltaker-konkurranse på EK Sverre M. Hvas
NK ‘99 Årets Leder Sigurd Renander
Årets Lokalforening JCI Oslo
Årets Prosjekt Flying Start seminar u/EK
EK 2000 The Outstanding Member of the year in Europe Kari Randen
NK 2000 Årets Lokalforening JCI Oslo
Årets Lederutviklingsprogram JCI Oslo
NK 2001 Årets Kursholder Gunnar Tinjar
Senator nr. 62435 Steinar A. Engebretsen
Senator nr. 62436 Gunnar Tinjar
EK 2002 The Most Outstanding European Training Program Life Planning
The Most Outstanding Youth Activities Program Mentorprosjektet
NK 2002 Årets kursprogram Mentorprosjektet
NK 2003 Senator nr. 64230 Sigurd Renander
NK 2004 Årets Lokalforening JCI Oslo
Årets Leder Stian Sand
Årets Publikasjonsaward Motivator
Årets Kursholder Jens-Otto Løkkevik
Årets Senator Marianne Nordli
Presidentens 100 % Award JCI Oslo
Årets Taler Jens-Otto Løkkevik
Årets Debattlag Jens-Otto Løkkevik, Stian Sand, Kit Sand
NK 2005 Årets Lokalforening JCI Oslo
Årets Leder Jens-Otto Løkkevik
Årets Webside www.jcioslo.no
Årets Trainer Hans Fredrik S-B.Rønning
Årets Businessprosjekt Handelspub
NK 2006 Årets Taler Hanne Sofie Løkkevik
EK 2007 Årets Taler Hanne Sofie Løkkevik
NK 2007 Årets Taler Andreas Hage
NK 2008 Årets Samfunnsprosjekt Fair Traide dagen
Årets Medlem Helge Sverre Risan
Årets Leder Farooq Baig
Årets Taler Line Jackson Ræstad
EK 2009 Årets Taler Line Jackson Ræstad
EK 2009 Millenium Goal Award Fair Trade Dagen 2008
NK 2009 Senator nr. 69069 Tonje C. Gulbrandsen
Årets Leder Camilla Glæstad
Årets Næringslivsprosjekt Fair Trade Dagen 2009
Årets TOYP kandidat 2009 JCI Oslo
Presidentens 100 % award JCI Oslo
NK 2010 Årets Næringslivsprosjekt Fair Trade Dagen
NK 2011 Ingen awarder dette året
NK 2012 Beste langtids samfunnsprosjekt Det norske mentorprogrammet
Årets Lokallagsleder Rumana Hayat
Årets medlem Trine Egenæss Eide
NK 2013 First Follower Award Sturle Strauss Lisæth
Best Local Corporate Social Responsibility Program Fair Trade Dagen
NK 2014 Beste langtids samfunnsprosjekt Det norske mentorprogrammet
Årets Lokallagsleder Benedicte Nylund
Presidentens 100 % award JCI Oslo
Beste vekst- og medlemsutviklingsprogram Future Leaders Academy
NK 2015

 

Utdelte vedtektsfestede awarder samt andre awarder utdelt på julebordsfesten

Tilbake

Følgende personlige awarder er delt ut på generalforsamlingsfest/årsfest i JCI Oslo siden 1989. Årene 90 og 91, og før 89 er dessverre ikke blitt tatt vare på. (Årets Verdensmann ble første gang delt ut i 1994. Denne og Årets positive nye ble lagt inn i vedtektene på generalforsamlingen i oktober 2003).

År Award Tildelt
1989 Årets Viking Tom Albrigtsen
Årets Nøkkelmann Hilde Skjærmoen
Årets Positive Nye Torill Schøyen
1992 Årets Viking Svein Erik Nymo
Årets Nøkkelmann Steinar A. Engebretsen
Årets Positive Nye Marianne Nordli
Årets Propell Claus A. Liland & Torill Schøyen
Styrets Ener Hilde Skjærmoen
Skribenten Pål Nome
Motivatoren Svein Erik Nymo
1993 Årets Viking Svein Gogstad
Årets Nøkkelmann Steinar A. Engebretsen
Årets Positive Nye Hilde Michelle Sørensen
Årets Kritiker Ingunn M. Ruud
Motivatoren Svein Gogstad
Årets Propell Marianne Nordli
1994 Årets Viking Bente Ervik
Årets Nøkkelperson Kjetil M. Haugen
Årets Positive Nye Laila Felix
Årets Skribent Steinar A. Engebretsen
Årets Verdensmann Marianne Nordli
1995 Årets Viking Geir Atle Carlsen
Årets Nøkkelperson Ingunn M. Ruud
Årets Positive Nye Ragnhild D. Haugen
Årets Gullpenn Tonje C. Gulbrandsen
Årets Verdensmann Gunnar Tinjar
“The Buyer of the Year” Elisabeth Skofsrud
1996 Årets Viking Gunnar Tinjar
Årets Nøkkelperson Ragnhild D. Haugen
Årets positive nye Benedikt Gardarsson
Årets Verdensmann Henning Ustgård
Årets Teamleder Steinar A. Engebretsen
1997 Årets Viking Hege Therese Bakken
Årets Positive Nye Camilla Glæstad
Årets Verdensmann Henning Ustgård
Kommunikasjonsaward Vidar Anderssen + Katrine Jaklin
Årets Coaching Award Sigurd Renander
1998 Årets Viking Gunnar Tinjar
Årets Positive Nye Kari Randen
1999 Årets Viking Tonje C. Gulbrandsen
Årets Positive Nye Roar Olbergsveen
Årets Verdensmann Oddvar Mevik
2000 Årets Viking Elin Tvedt
Årets Positive Nye Birgitte Juhl
Årets Nøkkelperson Hanne Formo-Frydendal
2001 Årets Positive Nye Hanne T. Grobæk
Årets Nøkkelperson Gunnar Tinjar
2002 Ingen utgitt
2003 Årets Viking Steinar A. Engebretsen
Årets positive nye Stian Sand
Årets Verdensmann Zenube Meyer
Årets Turn-around Malin Eriksson
2004 Årets Viking Hans Fredrik Rønning
Årets Positive Nye Susanne Holzweiler
Årets Verdensmann Thor Erik Gulliksen
Årets Turn-around Ragnhild Dalseng-Haugen
Årets Ambassadør Øystein Røe
2005 Årets Positive Nye Maja Flaatten
Årets Businessmann Nils Kristian Fossdal
Årets Pådriver Camilla Glæstad
2006 Årets Positive Nye Hanne-Sofie Løkkevik
2007 Årets Viking Jens Otto Løkkevik
Årets Positive Nye Helge Sverre Risan
Årets Taletrengte Andreas Hage
Årets Verdensmann Hanne-Sofie Løkkevik
Årets Nøkkelperson Farooq Baig
Årets Turbo Camilla Glæstad
2008 Årets Viking Hanne Sofie Løkkevik
Årets Positive Nye Line Jackson Ræstad
Årets Nøkkelperson Camilla Glæstad
Årets Medlem 2008 Andreas Hage
Årets Drivkraft 2008 Helge Sverre Risan
2009 Årets Viking Andreas Erik Hage
Årets Supertrainer Farooq Baig
Årets Nyskaper Helge Sverre Risan
Årets Nøkkelperson Trine Egenæss Stilling
Årets Positive Nye Linda Veråsdal
2010 Ingen utgitt
2011 Årets Viking Trine Egenæss Stilling
Årets Positive Nye Andrea Kümmerle
Årets Verdensmann Farooq Baig
Årets Nøkkelperson Hanne Guro Aabelvik
2012 Årets Viking Trine Egenæss Stilling
Årets Viking Nina Hansen
Årets Viking Bodil Brännström
Årets Positive Nye Mats Skillingstad
Årets Positive Nye Jannicke Klock
Årets Nøkkelperson Karen Astrid Smith Sand
2013 Årets Viking Rumana Hayat
Årets Propell Benedicte Nylund
Årets Positive Nye Sturle Strauss Liseth
Årets Nøkkelperson Jannicke Klock
Årets Nøkkelperson Bodil Brännström
Årets Doer Mats Skillingstad
2014 Årets Positive Nye Silje Melsether
Årets Verdensmann Bodil Brännström
Årets Trainer Sturle Strauss Liseth
Årets Medlem Oksana Petrova
Årets Nøkkelperson Karen Astrid Smith Sand
Årets Nøkkelperson Nora Fritzen
Årets Nøkkelperson Rumana Hayat
2015 Årets Positive Nye Sakariya Abdullahi
Årets Verdensmann Ahmed Fouikri
Årets Medlem Stian Østengen
Årets Nøkkelperson Rovena Bogdani
Årets Nøkkelperson Oxana Petrova
Årets Humørspreder Iuliia Stanishevskaya
Årets Humørspreder Lars Graungaard
Årets Humørspreder Bjarki Reyr
Årets Propell Julie R. Simonsen
Årets Viking Nora Gamst
100% Award Stian Østengen,

Oxana Petrova,

Julie R. Simonsen,

Ahmed Fouikri,

Nora Gamst,

Iuliia Stanishevskaya

 

 

Leave a Reply