Formål er et resultat av den overordnede visjonen for JCI i Oslo, og forteller hvem vi er og målet med organisasjonens aktiviteter. Formålet til en lokal JCI-forening henger naturlig sammen med den nasjonale – som i sin tur henger sammen med formålet i JCI.

Formål – JCI Oslo

Utvikle det enkelte medlems personlige egenskaper, ved å la medlemmene:

  • ta personlig ansvar for og stilling til saker av økonomisk, sosial og kulturell natur
  • delta i interne kurs og treningsvirksomhet
  • delta i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver av individuell og samfunnsmessig art
  • delta i samfunnsrettede prosjekter
  • arbeide for bedre internasjonal forståelse og økning av internasjonalt samarbeid

Formål – JCI Norway

“Bidra til en positiv utvikling av det samfunn vi lever i, ved å tilrettelegge mulighetene for yngre mennesker til å utvikle lederferdigheter, sosialt ansvar og kameratskap”

Formål – JCI

“To contribute to the advancement of the global community by providing young people the opportunity to develop the leadership skills, social responsibility, entrepreneurship, and fellowship necessary to create positive change”.