Ledersamling 1 - JCI Norway
Ledergruppen for JCI Norway 2017 – (Foto: Carl Haugen)

«Ledersamling 1» er den andre av tre eventer for deg som styremedlem i løpet av året. Dette arrangeres av nasjonalt styre i JCI Norway og lokalpresidenter og lokale styremedlemmer fra hele landet deltar her for å kurses i styrearbeid, gjennomføre ledersamtaler og avgjøre viktige saker på nasjonalt nivå gjennom Generalforsamling.

I år slo vi på stortrommene og viste muskler. Vi deltok med et nesten fulltallig styre! Hele 5 engasjerte styremedlemmer ankom fra JCI Oslo. Og hvor engasjert hele gjengen var da vi dro fra samlingen! Hele styret vokste litt etter dette.

Dag 2…

… av Ledersamlingen hadde vi Generalforsamling del B. Dette var en veldig viktig dag der vi skulle avgjøre hvordan JCI Norway skal markedsføre seg og øke medlemsveksten i årene fremover.

Forslaget som ble fremmet var å gi nasjonalt styre en historisk høy «rekruttering- og markedsførings-pakke» som skal brukes til informasjonskampanjer på nasjonalt nivå og tiltak ned på grasrotnivå.

Vedtaket ble vedtatt. Enstemmig av alle lokalorganisasjonene.

En ny æra har begynt i JCI Oslo.

Gunnar Bostrøm

Lokalpresident 2017
JCI Oslo

Please follow and like us:
Ledersamling 1 – dag 2