Det norske mentorprogrammet - JCI Oslo

Det norske Mentorprogrammet er JCI Oslo sitt flagskipprosjekt. Mentorprogrammet har blitt gjennomført sammenhengende hvert år siden 2000.

Hva er Det norske Mentorprogrammet?

Medlemmer i JCI Oslo får gjennom Mentorprogrammet muligheten til å være mentor for en adept fra en videregående skole. Mentoren skal komme med tips om hvordan ”bedriften” til adepten kan gjøres enda bedre. I tillegg til å være mentorer har også medlemmer av JCI vært kursinstruktører både for mentorer og for adeptene.